fredag 14. september 2012

Amia`s første LC konkurranse

Amia fikk sitt første LC cert 8.september på sin første konkurranse. Hun fikk 82,5 poeng av 100.
 

Litt om lurecoursing
Formålet med lurecoursing er å bidra til at hundene skal kunne opprettholde sin opprinnelige karakter og utseende, og være et mål på deres naturlige jaktegenskaper, deres evne til effektivt å utnytte sin opprinnelige kapasitet for hurtighet og smidighet, samt legge ned et bytte. Dette skal ikke gå ut over myndens sosiale oppførsel i kontakt med andre hunder og mennesker. (NKKs regelverk for lure coursing)


Lure coursing (LC) er en bruksprøve for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund, podenco og podengo rasene i gruppe 5. Hunden må ha gyldig offisiell lure coursing-lisens utstedt i samsvar med FCIs regler for å delta på offisiell prøve. Dvs at hunden må ha to godkjente testløp og et godkjent liensløp for å kunne ta lisens.


LC er en form for hundesport, der hundene jakter på en falsk hare (lokkehare). Sporten tar utgangspunkt i ekte jakt på hare, men siden denne formen for jakt er forbudt, er lokkeharen en bra erstatter. En plastpose, fille el.l. knytes fast i enden av en lang line, som i sin tur strekkes i et mønster av mer eller mindre krappe svinger (gjennom trinser) rundt en bane av gress. Lokkeharen trekkes så rundt banen av en motor som styres av en pilot, mens hundene jakter på lokkeharen. Sporten er i stor grad knyttet til mynderasene og deres naturlige jakt- og løpstrang. Hundene jakter rasevis i par, og får individuelle poeng etter gitte regler og retningslinjer. Konkurransen går over 2 omganger og en hun må ha over 50 av 100 mulige poeng i 1.omgang for og gå videre til 2.omgang.  Delmomentene som bedømmes er hundenes bevegelighet, fart, utholdenhet, entusiasme og jaktevne. (hentet fra lurecoursing.no)

Ingen kommentarer: